Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Συμβοευλευτική, Ψυχολογική υποστήριξη, Επαγγελματικός Προσανατολισμός, μελέτη

ΔΙΕΚΕΑ - ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Το ΔΙΕΚΕΑ - Διεπιστημονικό Κέντρο Αττικής  είναι ένα σύγχρονο κέντρο πρόληψης, αξιολόγησης, διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης. 

              

 
Στελεχώνεται από ειδικούς με άρτια επιστημονική εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στο χώρο της Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογίας, Εκπαίδευσης, Σταδιοδρομίας και Συμβουλευτικής, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

 Το ΔΙΕ.ΚΕ.Α. απευθύνεται τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού