Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, ΔΙΕΚΕΑ Μαθησιακές Δυσκολίες, Ψυχοθεραπεία παιδιών κι εφήβων, ΔΕΠΥ, Αυτισμός, Ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων, Ειδική αγωγή, Ανάπτυξη λόγου

Επαγγελματικός Προσανατολισμός - ΔΙΕΚΕΑ - ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΔΙΕ.ΚΕ.Α. αποτελεί μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική διαδικασία η οποία απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων του Λυκείου, του Γυμνασίου, αλλά και σε ενήλικες.
 
Μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις και με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ (επαγγελματικών ενδιαφερόντων & προσωπικότητας), βοηθάμε τους μαθητές στη διερεύνηση και κατανόηση των επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους.

Στο ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού, δίνεται έμφαση στο να αποκτήσουν οι μαθητές και οι γονείς ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τις σχολές που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις τους και να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα προσόντα ώστε να πετύχουν τον ακαδημαϊκό τους στόχο.

Διαδικασία διεξαγωγής

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού περιλαμβάνει:

 • 2 συναντήσεις με ειδικευμένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Συμπλήρωση ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ) επαγγελματικών ενδιαφερόντων, προσωπικότητας και εργασιακών αξιών και κινήτρων
 • Συμπληρωματικό ενημερωτικό υλικό
 • Προσωπικές συνεντεύξεις: Ο στόχος των συνεδριών είναι μια ολοκληρωμένη προσωπική διερεύνηση των δυνατοτήτων, των κλίσεων και των προτιμήσεων του.
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίων: Χορηγούνται δοκιμασίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες.
 • Τέτοιες δοκιμασίες είναι:
 • Τεστ προσωπικότητας: μέσα από αυτήν τη δοκιμασία, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου και προσδιορίζονται οι άξονες εκείνοι που καθορίζουν τη συμπεριφορά του.
 • Τεστ ικανοτήτων: μέσα από εξειδικευμένες δοκιμασίες, εξετάζονται οι βασικές εκείνες ικανότητες του ατόμου, που θεωρούνται απαραίτητες για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών.
 • Τεστ ενδιαφερόντων: μέσα από αυτήν τη δοκιμασία, εξετάζεται το ενδιαφέρον του ατόμου για δραστηριότητες που συνδέονται με συγκεκριμένες επαγγελματικές ενασχολήσεις.
 • Ερωτηματολόγιο επαγγελματικών αξιών: μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο, ιεραρχούνται οι επαγγελματικές αξίες από τον εξεταζόμενο.

Στόχοι του ΔΙΕ.ΚΕ.Α μέσω του προγράμματος αυτού είναι ο νέος να:

 • εξασφαλίσει έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις σχολές και τα τμήματα που προσφέρονται στη τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • ανακαλύψει τις κλίσεις και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα
 • γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και τις απαιτήσεις του από το περιβάλλον του
 • εκτιμήσει τα ιδιαίτερα χαρίσματα και να αναγνωρίσει τις αδυναμίες της/του.
 • ταξινομήσει αποτελεσματικά τις προτεραιότητες και τους στόχους της/του για το μέλλον
 • αποκτήσει κίνητρα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της/του προς μια δημιουργική κατεύθυνση

Το Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού απευθύνεται:

 • σε μαθητές, οι οποίοι θέλουν να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους, να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν και να ολοκληρώσουν την προσωπική τους πληροφόρηση για τις σχολές ώστε να είναι πλέον σε θέση να καταρτίσουν το ατομικό πλάνο εξέλιξής τους
 • σε γονείς, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους ώστε να κάνουν την κατάλληλη επιλογή σπουδών, αλλά και να ενημερωθούν οι ίδιοι για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις επαγγελματικές διεξόδους των πανεπιστημιακών τμημάτων.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού