Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, ΔΙΕΚΕΑ Μαθησιακές Δυσκολίες, Ψυχοθεραπεία παιδιών κι εφήβων, ΔΕΠΥ, Αυτισμός, Ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων, Ειδική αγωγή, Ανάπτυξη λόγου

Ανάπτυξη Γραπτού Λόγου - ΔΙΕΚΕΑ - ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Η επιστημονική μας ομάδα διαμορφώνει εξατομικευμένο δομημένο πρόγραμμα παρέμβασης για κάθε μαθητή ξεχωριστά, με σκοπό την κατανόηση και παραγωγή περιγραφικού γραπτού λόγου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων και διαμορφώνεται ξεχωριστά και ανά περίπτωση με σκοπό να αναβαθμίσει άμεσα τις γνώσεις του παιδιού μέσα από την σχεδιασμένη στρατηγική μάθησης. 

Η προσέγγιση μας μετατοπίζει το κέντρο βάρους στη μετατροπή του μαθητή από «παθητικού δέκτη πληροφοριών» σε «παραγωγό δομημένου περιγραφικού λόγου».
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού