Σχολική Μελέτη - ΔΙΕΚΕΑ - ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Το ΔΙΕ.ΚΕ.Α  επωμίζεται την ευθύνη της καθημερινής σχολικής μελέτης μαθητών Δημοτικού.
 
Μέσα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον για μελέτη, εξοπλισμένο με σύγχρονα εκπαιδευτικά εποπτικά ο κάθε μαθητής δημοτικού, μέσω της καθοδήγησης και επίβλεψης έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού  μελετά τα μαθήματα της επόμενης μέρας κατανοώντας πως όλη η διαδικασία της μάθησης αποτελεί ευχαρίστηση και όχι εξαναγκασμό.

Σκοπός του κέντρου είναι να δείξει στον μαθητή πώς να μάθει, δείχνοντάς του στρατηγικές αποτελεσματικής οργάνωσης της μελέτης του, να στηρίζεται με αυτάρκεια στις δικές του δυνάμεις και να αναπτύσσει κριτικό τρόπο σκέψης και έκφρασης.
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού