Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, ΔΙΕΚΕΑ Μαθησιακές Δυσκολίες, Ψυχοθεραπεία παιδιών κι εφήβων, ΔΕΠΥ, Αυτισμός, Ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων, Ειδική αγωγή, Ανάπτυξη λόγου

Εργοθεραπεία - ΔΙΕΚΕΑ - ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Το τμήμα εργοθεραπείας του κέντρου μας παρέχει αξιολόγηση και θεραπεία σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες με ειδικές δυσκολίες, οι οποίες αλλοιώνουν την ικανότητα τους να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους (κίνηση, αισθητηριακή επεξεργασία, μάθηση, αυτοεξυπηρέτηση, αντίληψη, παιχνίδι, και κοινωνικότητα).

Ο στόχος των εργοθεραπευτών είναι η πρόληψη της δυσλειτουργίας, η συντήρηση και η ενίσχυση των ικανοτήτων, ώστε να μπορούν να δρουν με επιτυχία και αυτοδύναμα οι θεραπευόμενοι.

Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα του ΔΙΕ.ΚΕ.Α περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και την εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση σε όλους τους τομείς λειτουργικής ενασχόλησης, σε άτομα τα οποία παρουσιάζουν μειωμένη λειτουργικότητα, εξαιτίας σωματικών τραυματισμών, νευρολογικών διαταραχών, αισθητηριακών διαταραχών, Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών, αναπτυξιακών διαταραχών, ψυχοκοινωνικών διαταραχών, οργανικών συνδρόμων.

Σκοπός των εξειδικευμένων προγραμμάτων εργοθεραπείας είναι η βελτίωση το άτομο να φτάνει στο μέγιστο δυνατό της λειτουργικότητας και της αυτονομίας του σε όλους τους τομείς της ζωής του. Αυτό επιτυγχάνεται με:

  • Την εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση του ατόμου στις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης (μετακίνηση, ένδυση, σίτιση, προσωπική υγιεινή)
  • Την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (βλεμματική επαφή, προσαρμογή σε αλλαγές, κοινωνική ανταπόκριση και συνδιαλλαγή)
  • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων αδρής και λεπτής κινητικότητας (έλεγχος στάσης σώματος, έλεγχος του εύρους κίνησης, οπτικοκινητικός συντονισμός, επιδεξιότητα και ακρίβεια των κινήσεων, κτλ)
  • Την ανάπτυξη αντιληπτικών και γνωστικών δεξιοτήτων (μνήμη, προσοχή/ συγκέντρωση, προσανατολισμός στο χώρο και τον χρόνο, κινητικός σχεδιασμός, επίλυση προβλημάτων, οπτική, απτική και ακουστική αντίληψη, κτλ)
  • Την ανάπτυξη γραφοκινητικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων μάθησης
  • Την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού και ψυχαγωγίας
  • Την εκπαίδευση σε επαγγελματικές δεξιότητες (ενήλικες).

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού